برچسب: اعتبار مسجد جمکران

  • اعتبار مسجد جمکران ؟

    اعتبار مسجد جمکران ؟

    استاد بزرگوار لطفا میفرمایید نظر علما درباره اعتبار مسجد مقدس جمکران چیست؟ ظاهرا اختلاف نظر دارند اینکه این واقعه در خواب بوده یا بیداری؟