برچسب: #تلنگر

  • #کلام_ناب

    #کلام_ناب

    🌼ڪلام‌نـاب… سعی‌کنیدامام‌زمان‌معمارزندگی‌ شما‌باشندتا‌زندگی‌شما‌را‌آن‌طور که‌خدا‌فرموده‌بسازید …🌿 #آیت‌الله‌ابطحی✨ تعجیـل‌در‌ظهـور #امام_زمان صلـوات

  • #تلنگرانه

    #تلنگرانه

    ⏱ عصر غیبت ، عصر سبقت ثانیه‌هاست از هم برای هجوم دیوانه‌وار شایعات و شبهات. و تنها انسان های پرسشگر و اهل تحقیق هستند که به شنیدن اکتفا نکرده و به کندوکاو ادامه می‌دهند تا از بارش بی‌امان این باران بدیمن در امان بمانند! 🔎 چه غربال‌ها که عبور از آن با پژوهیدن میسر می‌شود.…