برچسب: تلنگرانه مهدوی

  • به یاد مولای خود در اخر سال هستی ؟؟؟؟

    به یاد مولای خود در اخر سال هستی ؟؟؟؟

       

  • #تلنگرانه

    #تلنگرانه

    👤 استاد رائفی پور: 🔅 کسی که امام زمان را حَی و حاضر و خود را در محضر ایشان می‌داند به راحتی گناه نمی‌کند. مشکل ما این است که به این دانستۀ خود (حاضر بودن امام) یقین نداریم. 🔸 گاهی عِلم به وجودِ دوربین در یک مکان برای ما بازدارندگی دارد اما متأسفانه این دقت…