برچسب: دلتنگ مولا

  • #انتظار_مولا

    #انتظار_مولا

    تا نیایی گره از کار جهان وا نشود مهدی جان…

  • #دلتنگ مولا

    #دلتنگ مولا

    دلم جز هوایت هوایی ندارد لبم غیر نامت نوایی ندارد وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد دلی که نشد خانه ی یاس نرگس خراب و است و ویران ، صفایی ندارد بیا تا جوانم بده رخ نشانم که این زندگانی وفایی ندارد …